fbpx

Idegrendszerre ható gyógynövények

Főoldal>>Hasznos tudnivalók>>Idegrendszerre ható gyógynövények

Idegrendszerre ható orvosi növények

Ebbe a csoportba tartoznak a legerőteljesebb hatású, sokszor igen mérges orvosi növények. Rendszerint olyanok, melyekben a hatásos alkotórész valamely növényi bázis, vagyis alkaloida. Az alkaloidák igen el vannak terjedve a növényországban, de különösen gazdagok alkaloidákban a buzérfélék, apocynumfélék, solanaceák, mákfélék és pillangósak, ellenben a fészkes virágúakban és az ajakasokban csak kivételesen fordulnak elő, úgyhogy az ember szinte hajlandó volna arra gondolni, hogy a növények morfológiai alkotása és azok alkaloida-tartalma, s ezen alkaloida minősége közt valami rejtelmes összefüggés lappanghat.

Némely növényben, pl. az álom­hozó mákban vagy a cinchonák kérgében az alkaloidáknak egész sora foglaltatik, ezek az alkaloidák azonban vegyi szempontból rend­szerint közel rokonságban vannak egymással, többnyire izomérek.

Az is általános szabálynak tekinthető, hogy a fűnemű alkotással bíró növényekben az alkaloidák leginkább a termésekben és a mag­vakban találhatók, míg a fás növényekben többnyire a kéregben is előfordulnak. Még nem is nagyon régen az alkaloidákat csakis a növé­nyekből sikerült előállítani, de a 8o-as évek eleje óta mindinkább szaporodik azoknak az alkaloidáknak a száma, melyeket a vegyészek laboratóriumában, mesterséges összetevés (synthesis) útján állítanak elő.

A kémiának ez az újabb keletű vívmánya általános orvosi és közegészségügyi szempontból is nagyjelentőségű, mert az összetevő eljárással nyert alkaloidák sokkal olcsóbbak, mint a növényekből elő­állítottak, hatásuk pedig többnyire egészen azonos; leginkább csak fizikailag térnek el egymástól, így pl. sajátságos, hogy a mesterségesen előállított alkaloidák rendszerint nem hatnak a sarkított fény síkjára (inaktívak), míg ugyanazoknak a növényekben található testvérei a poláros fény síkját (rendszerint balra) eltérítik. Az alkaloidák között találjuk meg a leghatalmasabb mérgeket, melyek azonban orvosi tekintetben is igen fontosak. Paracelsusnak, a XVI. századbeli láng­eszű svájci orvosnak a mondása jut itten eszünkbe: „A legnagyobb méreg egyúttal a legnagyobb gyógyszer”. Ennek a szabálynak ter­mészetesen szintén megvannak a maga kivételei.

Ebbe a csoportba tartoznak az alábbi ismertebb növények:

  • Bürök (mérgező),Conium maculatum
  • Macskagyökér, Valeriana officinalis
  • Mérges ádáz (mérgező), Aethusa cynapium
  • Csomorika (mérgező), Cicuta virosa
  • Árnika, Arnica montana
  • Mák, Papaver somniferum
  • Nadragulya (mérgező), Atropa belladonna
  • Keserű mandula (mérgező), Aygdala amara
  • Dohány, Herba nicotianae
  • Sisakvirág (mérgező), Aconitum napellus

Forrás

Hazai gyógynövények, termelésük, értékesítésük, hatásuk és orvosi használatuk, Dr. Darvas Ferenc és Dr Magyary-Kossa Gyula, 1925, Budapest, Az Atheneum irodalmi és nyomdai részvénytársulat kiadása.

2020-12-25T16:34:41+00:00 által|
Go to Top